Search

News

News
Marc van der Nat overleden

Met intens medeleven delen wij het verdrietige bericht dat oud-Ricciottilid Marc van der Nat plotseling is overleden. Marc van der Nat speelde viool bij het Ricciotti van 1995-1997. Marc bekleedde de functie van raadsheer in het Gerechtshof van Amsterdam en had een warm en rechtvaardig hart voor justitiabelen en jeugdigen. Marc is 47 jaar geworden. Voor meer informatie over Marc's werkzame leven, klik hier.

Wij wensen de familie en betrokkenen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Tour Blog

To read more about previous tours

click here