Search

News

News
Vacature bestuurslid

Over het Ricciotti
Het Ricciotti ensemble is een straatsymfonieorkest dat voor mensen speelt die om welke reden dan ook niet of nauwelijks met live symfonische muziek in aanraking komen. Sinds de oprichting in 1970 spelen we overal en voor iedereen: op straat, in het asielzoekerscentrum, in verzorg- en verpleeghuizen, in het vliegtuig of de gevangenis, maar ook in het buitenland. Het Ricciotti ensemble bestaat uit 42 jonge, geestdriftige professionele en amateurmusici die als vrijwilliger meespelen. De mobiliteit van het orkest is uniek: het Ricciotti heeft geen podium nodig en kan zich opstellen in minder dan twee minuten. Het Ricciotti gaat drie keer per jaar op tournee. We treden gemiddeld 4 tot 5 keer per dag op. Hiermee bereiken we jaarlijks, in normale omstandigheden, ruim 20.000 mensen. Ook in coronatijd treden we zoveel mogelijk ‘overal en voor iedereen’ op.

Bij het Ricciotti wordt veel aandacht besteed aan talentontwikkeling. De activiteiten van het orkest worden georganiseerd vanaf het kantoor van het Ricciotti in Amsterdam door een klein team van professionals (2,5 fte). Deze zijn in dienst van de Stichting Ricciotti ensemble. De stichting ontvangt structurele steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst en mag daarnaast rekenen op de trouwe steun van een grote groep donateurs. Het bestuur van de stichting vergadert minimaal vier maal per jaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Omdat de maximaal toegestane zittingstermijn van een van de huidige bestuursleden op 1 juni 2021 afloopt, is het bestuur van de Stichting Ricciotti ensemble is op zoek naar een

bestuurslid met ervaring op het gebied van sponsoring/fondsenwerving (M/V)

Het bestuur wordt samengesteld met inachtneming van een bestuursprofiel, waarin onder andere is aangegeven welke kwaliteiten in het bestuur aanwezig zouden moeten zijn, dat een evenwichtige man/vrouw-verdeling moet bestaan en dat voldoende bestuursleden een achtergrond hebben in het Ricciotti ensemble. Op grond daarvan zijn wij op zoek naar een bestuurslid dat ervaring heeft met sponsoring en/of fondsenwerving, bij voorkeur in de culturele wereld, en bereid is om de daarmee opgebouwde expertise in te zetten ten behoeve van de Stichting Ricciotti ensemble. Het nieuwe bestuurslid is bij voorkeur zelf lid geweest van het Ricciotti ensemble.

Vanwege de veranderende samenstelling van Nederland heeft het Ricciotti een ambitieuze diversiteitsagenda geformuleerd voor de komende jaren. Kandidaten met een multiculturele achtergrond worden aangemoedigd om te reageren.

Geïnteresseerden in deze functie worden van harte uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Dat kan door een e-mail met cv te sturen naar eduard@mondriaan4tet.nl voor 31 januari 2021.

Tour Blog

To read more about previous tours

click here