Zoek

Missie

Sociaal

Live symfonische muziek overal en voor iedereen. Zo begon het in de jaren ’70, en zo doet het Ricciotti het nog steeds. Meer dan 50% van alle optredens wordt gespeeld in sociale instellingen: asielzoekerscentra (AZC), ziekenhuizen, verzorging en-verpleeghuizen, instellingen voor fysiek en geestelijk gehandicapten, gevangenissen, instellingen voor verslaafdenzorg, het Leger des Heils en op (speciale) scholen. De optredens op deze locaties staan garant voor bijzondere en soms emotionele ontmoetingen.

Het contact met zo veel verschillende mensen met zulke diverse verhalen en achtergronden maakt dat de musici van het Ricciotti met twee benen in de samenleving komen te staan. Dit is een ervaring waar vaak nog jaren over wordt gepraat en aan wordt gedacht tijdens de verdere carrière van onze leden. De sociale missie van het Ricciotti komt voort uit de diepgewortelde overtuiging dat ieder mens in aanraking zou moeten kunnen komen met de kracht van een symfonieorkest en zo die typische rijke klankwereld kan ervaren. Het is de diepgaande beleving die muziek kan bewerkstelligen waardoor de luisteraar echt vrij kan en mag zijn en even de wereld kan laten zoals deze is. Het is deze ervaring die het Ricciotti wil bieden.

Artistiek

Het is de overtuiging van het Ricciotti dat diepgaande communicatie met het publiek alleen mogelijk is als de artistieke kwaliteit hoog is.

Iedere tournee wordt dan ook voorafgegaan door een zeer intensieve repetitieperiode. Dirigent en artistiek leider Coen Stuit werkt dan 9 uur per dag met het orkest om gemiddeld 25 composities klaar te stomen voor de tournee. Hij wordt hierbij ondersteund door professionele repetitoren die deelrepetities voor hun rekening nemen om zo de afzonderlijke secties te bedienen. Tevens is er ruimte voor de musici om ervaring op te doen als solist en (al dan niet improviserend) in de spotlight voor het orkest te staan.

Onderdeel van de artistieke én educatieve missie is de voortdurende wens om samenwerkingen aan te gaan met professionele en amateurinstellingen en gezelschappen. Hierbij kan worden gedacht aan jeugdorkesten, allerlei soorten ensembles binnen de klassieke muziek, pop en jazz, dansscholen en gezelschappen/kunstenaars die voor het Ricciotti binnen de cross-over mogelijkheden vallen.

Educatief
Compositiemodule

Nieuwe composities en arrangementen vormen een belangrijk onderdeel van het repertoire van het Ricciotti Ensemble. Een deel van de premières komt tot stand via een module in samenwerking met de compositieklassen van Martijn Padding (vanuit het Koninklijk Conservatorium Den Haag), Paul van Brugge (vanuit het CODARTS Conservatorium Rotterdam) en Wim Hendriks (vanuit het Conservatorium van Amsterdam). De studenten leggen tijdens de repetitieperiode van een tournee een schets op de lessenaar. Na terugkoppeling vanuit de artistieke staf van het Ricciotti en het orkest wordt de voltooide compositie in de daaropvolgende tournee opgenomen in het repertoire.

De module is ondanks zijn korte bestaan nu al een welkome aanvulling gebleken op het reguliere vakonderwijs: de studenten krijgen de kans om te schrijven voor een volledig orkest en kunnen vrijelijk experimenteren met klank, orkestratie en (on)mogelijkheden van individuele instrumenten. De nieuwe werken gemiddeld zes keer uitgevoerd voor een divers publiek. De leden van het Ricciotti krijgen inzicht in de manier waarop een compositie tot stand komt en worden aangemoedigd zich actief met de compositie te bemoeien, tips te geven, vragen te stellen, etc. De betrokken docenten, studenten en het Ricciotti zijn zeer tevreden over deze opzet en blijven deze voortzetten.

Deelnemers

De volgende studenten hebben deelgenomen aan Ricciotti´s Compositiemodule:

Najaar 2015
(schetsen uit te voeren tijdens de voorjaarstournee 2016)
Celia Swart (KonCon) – nieuw werk
Miguel Santaella (Codarts) – nieuw werk

Zomer 2015
(schetsen behandeld tijdens de voorjaarstournee 2015)
Aftab Darvishi (KonCon) – Toranj
Ivo Paunov (Codarts) – Miniatuur

Voorjaar 2015
(schetsen behandeld tijdens de najaarstournee 2014)
Jan-Peter de Graaff (KonCon) – Rotondes
Simone Bottasso (Codarts) – Mediamarkt

Zomer 2014
(schetsen behandeld tijdens de voorjaarstournee 2014)
David Awotwi (KonCon) – Entarte to Charter
Efthymios Stavropoulos (Codarts) – Sweet Anger

Winter 2013-2014
(schetsen behandeld tijdens de zomertournee 2013)
Hinse Mutter (Codarts) – Stuk, voor orkest
João Artur Moreira (Codarts) – Structures

Celia Swart

Hall of Fame

De Hall of Fame is een project dat de duurzame kracht van het Ricciotti in kaart brengt en biedt voorbeelden van oud-leden die in hun dagelijkse praktijk nog altijd het Ricciotti-gedachtegoed op hun eigen wijze uitdragen. Als vertrekpunt vertellen de volgende mensen/koppels/groepen waar ze nu staan, en wat ze in hun werkzaamheden nog altijd meenemen van hun ervaringen bij het Ricciotti Ensemble.

De Hall of Fame zal de komende periode nog sterk uitgebreid worden. Alle tips en suggesties zijn nog zeer welkom; laat ze weten via info@ricciotti.nl!

Repertoire